De boerderij

Wij, Jan, Katrien & de kinderen heten U van harte welkom in onze B&B “De Bergvallei”. Onze boerderij, overgenomen van Jan zijn ouders, runnen wij sinds 1993. Het Bedrijf is in de loop der jaren mee gegroeid tot een middelgroot familiaal landbouwbedrijf.

Het omvat een melkveestapel van +/- 130 melkkoeien en ongeveer een 80-tal jongvee. Sinds 2020 melken we met 2 Lely robots. Op jaarbasis produceren wij rond de 1.300.000 liter melk aan de beste kwaliteitsnormen. Deze melk wordt om de 3 dagen opgehaald en verwerkt door Friesland-Campina. Wij streven ernaar om onze veestapel minimum 120 dagen te laten grazen.

Daarnaast hebben wij een bedrijfsoppervlakte van 65 hectare die grotendeels rond de boerderij aansluit. Op onze gronden is er naast graas- & maaiweide ook een areaal van 35 hectare maïs.

Verder hebben we op onze boerderij nog zo’n 900 varkens. De biggen die geleverd worden naar onze boerderij zijn afkomstig van een groot zeugenbedrijf. Als ze bij ons toekomen hebben ze een gemiddeld gewicht van 20 kg en verblijven bij ons tot ze slachtrijp zijn (115kg). Wij verheugen ons om jullie te mogen verwelkomen in onze B&B die wij in 2005 hebben opgestart.

Geniet van jullie verblijf in de Bergvallei en laat niet na om ook een kijkje te nemen op onze boerderij.